StopCall 1.0 (Symbian S60)

StopCall to idealne narzędzie dla osób, które nie chcą odbierać rozmów od określonych osób. Główną możliwością aplikacji jest opcja stworzenia czarnej listy numerów, których połączenia są automatycznie rozłączane. Dodatkowo można ustawić odrzucanie numerów zastrzeżonych lub wszystkich połączeń.

Aplikacja wymaga instalacji w telefonie portu języka programowania Python.