Strategic Command 2: Patton Drives East Patch 1.01

Łata aktualizująca najnowszy dodatek do Startegic Command 2 do wersji 1.01.