Strategy First Vodcast #2: Dangerous Waters

Fragmenty wypowiedzi specjalistów od okrętów podwodnych, które są wykorzystywane w trakcie tworzenia najnowocześniejszego symulatora łodzi podwodnej. Są to sonarzyści, oficerowie i inni ludzie, którzy na własnej skórze doświadczyli trzymiesięczne rejsy na okrętach podwodnych.