Stronghold 1.4

Średniowieczna Europa, kraj rozdarty między czterech walczących ze sobą możnowładców. Twoim zadaniem będzie rozbudowa zamku i szkolenie armii, a następnie pokonanie możnowładców i przywrócenie pokoju. Demo zawiera dwie pełne misje.