StuffIt Expander 2010 14.0.1

Program do rozpakowywania skompresowanych i zakodowanych archiwów w kilkudziesięciu różnych formatach, m. in. StuffIt, Compact Pro, AppleLink, LHa, ZIP, ARC, gzip, TAR, Unix Compress, BinHex, MacBinary, MIME/Base64, UUEncoded. Aplikacja współpracyje z przeglądarkami takimi jak: Safari, Firefox i inne. W nowej wersji dodano nowe języki(niestety bez polskiego) oraz wyeliminowano drobne błędy