StuffIt Updater 8.0.1

Aktualizacja programu archiwizującego StuffIt Standard Edition 8.0, StuffIt Expander 8.0 oraz StuffIt Deluxe 8.0. Zawiera poprawkę dotyczącą sytuacji, w której aplikacje systemu Mac OS X skompresowane do postaci archiwum z rozszerzeniem SIT, po dekompresji nie uruchamiały się. Jest to spowodowane brakiem kompatybilności formatu SIT z systemem uprawnień znanych z Unixa. Aktualizacja dodaje do dekompresowanego pliku atrybut "execute", co pozwala na uruchomienie programów.