Subiekt GT 1.42 SP1

Subiekt GT to system sprzedaży, który umożliwia sprawną obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp. Tytuł ten charakteryzuje się intuicyjną obsługą i sporymi możliwościami. Twórcą tego programu jest InsERT.

Subiekt GT umożliwia nam pełną obsługą wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych, prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami oraz prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe).

UWAGA

Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Nowości w tym wydaniu:

Dodano mechanizm ukrywania pozycji na sprawozdaniach finansowych wbudowanych.

Dodano możliwość wyliczania sprawozdań typu "Definicja deklaracji".

Dodano nową deklarację CIT-8 w wersji 23. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-11 w wersji 23. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-36L w wersji 11. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-37 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-40 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-4R w wersji 6. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nową deklarację PIT-8AR w wersji 6. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nowe sprawozdanie "Bilans dla małych jednostek".

Dodano nowe sprawozdanie "Rachunek Zysków i Strat, wariant kalkulacyjny, dla małych jednostek".

Dodano nowe sprawozdanie "Rachunek Zysków i Strat, wariant porównawczy, dla małych jednostek".

Dodano nowy załącznik CIT-8/O w wersji 10 do deklaracji CIT-8(23). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nowy załącznik CIT-D w wersji 5 do deklaracji CIT-8(23). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nowy załącznik PIT/B w wersji 14 do deklaracji PIT-36(22), PIT-36L(11). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nowy załącznik PIT/D w wersji 25 do deklaracji PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-37(22). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Dodano nowy załącznik PIT/O w wersji 21 do deklaracji PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-37(22). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.

Umożliwiono wystawienie więcej niż jednego załącznika PIT/O w wersji 21. Umożliwia to wpisanie na deklaracji więcej niż 2 obdarowywanych lub więcej niż 5 dzieci.

Dodano ostrzeżenie przy uruchamianiu podmiotu, jeśli na komputerze ustawiony jest niepoprawny format daty krótkiej. Data krótka powinna być w formacie "rrrr-MM-dd".

Na liście pozycji deklaracji pola techniczne wyróżniono kursywą. Dodatkowo pola techniczne zostały przeniesione w pobliże pól na deklaracji, których wyliczanie wspomagają. Poprzednio pole techniczne deklaracji były umieszczone jako ostatnie pozycje na deklaracji.

Poprawiono działanie InsTYNKT po nazwie elementu dla kartoteki powiązanej "Kasy gotówkowe". Poprzednio nie były wyszukiwane kasy bez nadanej analityki.

Poprawiono działanie uprawnienia "Sprawozdania - Definiuj sprawozdanie". Poprzednio pomimo odebrania uprawnienia można było definiować sprawozdanie poprzez wywołanie opcji Definiuj z poziomu samego sprawozdania.

Poprawiono problem z zapisywaniem bilansu otwarcia w niektórych przypadkach. Wcześniej mogło się zdarzyć, że dla bilansów otwarcia posiadających kilkadziesiąt tys. pozycji bilans otwarcia się nie zapisywał.

Przedłużono obowiązywanie następujących deklaracji: Zaliczka miesięczna od wypłat PIT(2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna dla VAT-7D(2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna PIT(2) do 2016-12-31 Zaliczka kwartalna PIT(2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna liniowa PIT (2) do 2016-12-31 Zaliczka kwartalna liniowa PIT (2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna/kwartalna CIT(3) do 2016-12-31 CIT-ST(7) do 2016-12-31 CIT-ST/A(5) do 2016-12-31 VAT-ZD(1) do 2016-12-31 NAD-ZP(2) do 2016-12-31 VAT-ZZ(5) do 2016-12-31 VAT-ZT(6) do 2016-12-31 ORD-ZU(2) 2016-12-31 VAT-UEK(3) do 2016-12-31 VAT-UE(3) do 2016-12-31 VAT-27(1) do 2016-12-31 VAT-7(15)/VAT-7K(9) 2016-06-30 VAT-7D(6) 2016-06-30.

Umożliwiono przepisanie definicji sprawozdania "Definicja deklaracji CIT" (tracące zastosowanie w 2015 roku) do definicji sprawozdania "Definicja zaliczki CIT(3)", które zastąpiło "Definicję deklaracji CIT".

W zestawieniu "Szpieg" zmieniono domyślne ustawienie filtra "data i czas operacji" z wartości "(dowolny)" na okres bieżącego dnia.

Wykonano zmiany mające na celu wyeliminowanie problemów z eksportem wydruków do plików PDF. Zmiany były spowodowane poprawką do systemu Windows o numerze KB3102429. Wykonano je w instalatorze systemu - w procesie instalacji wyszukiwane są w systemie operacyjnym prawidłowe czcionki (sprzed poprawki KB3102429) i kopiowane do katalogu ...\InsERT GT\Fonty. System realizuje wydruki, korzystając z tych czcionek.

Zaktualizowano pozycje sprawozdania "Bilans" zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Zaktualizowano pozycje sprawozdania "Rachunek zysków i strat, wariant kalkulacyjny" zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Zaktualizowano pozycje sprawozdania "Rachunek zysków i strat, wariant porównawczy" zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Zmieniono interfejs graficzny w słowniku "Wersje deklaracji". Nowy interfejs uwzględnia zmiany wprowadzone w interfejsie graficznym wprowadzonym w deklaracjach.


Liczba pobrań: 10320
Cena/licencja:Trial
Producent/dystrybutor:InsERT
Rozmiar:496.56 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Inne wersje
Programy producenta
Program miesiąca