SuperEdit PRO 2.5 PL

Hybrydowy edytor map skanowanych, rysunków rastrowych i wektorowych. Jest to program pozwalający na szeroki zakres edycji rastrowej. Dostępna jest między innymi wielopunktowa kalibracja z graficzną i numeryczną wizualizacją parametrów (5 modeli), wspomagana przez Lupę Rastrową oraz Zatrzask Rastrowy.

Dodatkowo dostępna jest rekalibracja map, półautomatyczne śledzenie linii rastrowych, filtrowanie zanieczyszczeń i inne. Wszystkie rysunki obsługiwane są w wybranym układzie odwzorowań geograficznych, z zachowaniem skali. Wydruki wykonywane w skali z wykorzystaniem szablonów wydruku.