Supreme Commander: Forged Alliance Patch 3596-3599

Łata aktualizująca te popularną strategię z wersji v 1.5.3596 do 1.5.3599.