Supreme Ruler 2020 Gold Patch 6.7.63

Supreme Ruler 2020 Gold Patch 6.7.63 to poprawka do w gry, w której musimy podejmować decyzje dotyczące polityki oraz prowadzi wojny.

Supreme Ruler 2020 Gold Patch 6.7.63 wprowadza cały szereg zmian. Dodano 20 nowych scenariuszy, dodatkowe jednostki oraz technologie. Usprawniono SI naszych jednostek oraz przeciwnika i wiele więcej.