SurF 0.62

Darmowy menedżer plików oferujący podgląd zasobów dysku w trybie drzewa, szybkie wpisywanie ścieżek, podświetlanie w czasie rzeczywistym plików, kompresję NTFS oraz obsługę za pomocą klawiatury. Aplikacja pozwala również na przeglądanie zasobów sieciowych, wyszukiwanie oraz inne czynności związane z posługiwaniem się plikami.