SurveillizCam Bundle 1.16.1

Program przekształca kamerkę internetową USB lub kartę wideo w zdalny system monitorujący. Może kontrolować biuro lub dom poprzez wykrywanie ruchu i nagrywanie obrazu do pliku AVI. Aplikacja może obsługiwać nawet 16 kanałów równocześnie. Gdy zostanie wywołany alaram zostaniesz o nim poinformowany. Możesz również zaplanować nagrywanie obrazu o określonej godzinie.