SurveyAnnouncer

Program pomocny w zbieraniu informacji od ankietowanych, a także w publikacji ich. Aplikacja w formie tabeli zestawia wszystkie odpowiedzi i może eksportować je do plików Pocket Word, CSV lub HTML. Niezbędne jest darmowe środowisko Microsoft Pocket Visual Basic.