SWAT 3: Close Quarters Battle v1.7 Patch

Kolejna poprawka do gry SWAT3 wprowadza dużo modyfikacji w parametrach gry oraz usuwa błędy związane z grą wieloosobową za pośrednictwem sieci.