Świadectwa na 6+ 5.0 pl

Program do wypełniania świadectw szkolnych dla SP i gimnazjum. Estetyczny wydruk na formularzach (niezależnie od ich pochodzenia). Jedyny program wyposażony w moduł korekty tekstu, dzielenia wyrazów i sprawdzania pisowni (także w trakcie pisania). Bogata sprawozdawczość dla dyrektora i nauczyciela - gromadzenie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia przez cały okres jego pobytu w szkole.