Symbol Selector 2.24

Symbol Selector to niewielki program, dzięki któremu będziemy mogli wstawiać w pliki tekstowe specyficzne symbole. Przypomina to nieco rozwiązane znane z edytorów tekstu, jak choćby Word, jednak są tu znaki zarówno bardzo popularne, jak i mniej. Aplikacja wykorzystuje fonty True Type jak Wingdings czy Symbols. Każdy z symboli możemy skopiować jako .rtf lub .wmf (Wndows Metafile).

Symbol Selector przyda się głównie w celach edukacyjnych, do oznaczania specyficznych wyrażeń czy też akapitów tekstu. Możemy posługiwać się symbolami również na plikach graficznych.