Symfonia Analizy Finansowe 2013.a

Symfonia Analizy Finansowe to program dla działów finansowo-ekonomicznych w firmie. Umożliwia szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zewidencjonowanych w programie Finanse i Księgowość. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS Excel. Pozwala na:

Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów

Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.

Definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, pomocnych w monitorowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, dla banków, inwestorów i innych instytucji

Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie produkcji

Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni

Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji

Tworzenie zestawień rozrachunkowych dla potrzeb windykacji na każdy dzień

Analiza rozrachunków w podziale na projekty (znaczniki)

Tworzenie raportów o największych dłużnikach lub najlepszych płatnikach firmy

Raporty o własnych zobowiązaniach wobec klientów i urzędów

Analiza sytuacji finansowej firmy z wykorzystaniem wskaźników finansowych

Symfonia Analizy Finansowe posiada różnorodne, gotowe zestawienia i raporty:

Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS

Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald

Przykładowe arkusze wyliczające wskaźniki finansowe: płynności finansowej, kapitału obrotowego, zadłużenia, kontroli kosztów, rentowności

Wskaźniki finansowe i ich interpretacja oraz prezentacja na wykresach

Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu

Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią

Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym

Automatyczny arkusz ułatwiający tworzenie zestawień rozrachunkowych i wspomagający proces windykacyjny

Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu

UWAGA

Po kliknięciu POBIERZ na tej stronie użytkownik zostaje przeniesiony na stronę producenta, gdzie musi wypełnić formularz, aby pobrać demo.

Wersja demo pozwala na 60-dniowe używanie aplikacji.


Liczba pobrań: 1328
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:Sage sp. z o.o.
Rozmiar:1

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Programy producenta
Program miesiąca