System Obsługi Zleceń PL+ 1.0.2

System Obsługi Zleceń jest programem dla firm i biur. Jego cel to pomoc przy zarządzaniu i obsłudze zleceń zarówno na towary, jak też i usługi. Mamy tu przejrzysty interfejs graficzny, dzięki któremu posiadamy kontrolę nad statusem danego zlecenia/usługi, katalog dostępnych towarów, a także informacje o terminach płatności i kontrahentach. System Obsługi Zleceń PL + pozwala wyeksportować dane do arkuszy .csv oraz na używanie aplikacji przez wiele osób – działa bowiem w sieci komputerowej.

Warto wspomnieć jeszcze o fakcie, że możemy wygenerować tu raporty w kilkunastu aspektach działalności – na przykład należności bieżące, zaplanowane zdarzenia, itp.