SYSTEM SPRZEDAŻY 3

Aplikacja sieciowa przeznaczona dla nowoczesnej firmy. Rozwój i dostępność Internetu, spowodowały zmiany w działaniu firm handlowych. Coraz częściej, miejscem dokonywania zakupu jest sklep internetowy, czy e-mail z zamówieniem, a to determinuje sposób działania firm handlowych. Dzięki programom sieciowym możliwa jest sprawna praca zespołowa. Typowa grupa robocza w firmie handlowej to: handlowiec (1 - 5 osób), magazynier, księgowa, opcjonalnie serwisant i szef czuwający nad całością.

Aplikacja sieciowa przeznaczona dla nowoczesnej firmy handlowej lub handlowo usługowej, także dla systemu Vista.

W obecnej wersji zastosowano szereg mechanizmów ułatwiajacych obsługę programu: ergonomicznych i automatyzujących proces obsługi klienta. Przyjęto nastepujące założenia:

HANDLOWIEC:

- przyjmuje zamówienia osobiście, telefonicznie, lub w inny sposób (fax, e-mail).

- może łatwo sprawdzić transakcje z klientem, dostępnośc towaru i ceny (w tym minimalne).

- generuje fakture pro forma lub paragon (dokument papierowy lub elektroniczny).

- od rozliczonych transakcji generowana jest jego prowizja.

KSIĘGOWOŚĆ:

- zatwierdza transakcje.

- wystawia faktury VAT, korekty, paragony, KP i druki WZ, oraz rozlicza płatności i prowizje.

- rozlicza faktury dostawców.

- rozlicza i kontroluje wysyłkę.

MENADŻER:

- ma dostęp do wszystkich danych i operacji w pełnym zakresie.

MAGAZYNIER:

- kontroluje magazyn.

SERWIS:

- prowadzenie sprzedaży połaczone z usługą i możliwością fakturowania całości w jednej pozycji.

Program oferuje szereg unikalnych procedur:

- wsadowe wprowadzanie zakupionych towarów do magazynu

- wsadowe wprowadzanie cen zakupu także po dostawach.

- przyjazny moduł diagnostyczny pozwalający wykryć błedy w zapisach baz danych.

- 3 stany magazynowe: dostępny dla handlowac, rzeczywisty i rezerwację (gdy towaru brak w magazynie).

- automatyczne uzupełnianie braków w zamówieniu, gdy rezerwowane produkty wejdą do magazynu.

- automatyczną korektę stanu, gdy podczas spisu z natury ilości rzeczywiste nie porywają się z oczekiwanymi.

- rozliczanie kurierów z kwot pobrania.

- przetwarzanie baz danych w systemie IN_MEMORY_DRIVE (na wirtualnych dyskach pamięci)

System daje możliwość logowania się z dowolnego komputera w firmie i jednocześnie i określa odpowiedzialność każdego z pracowników za wykonane czynności. Nie bez znaczenia jest też brak sporów kompetencyjnych, system wymusza określony cykl i szybkość pracy.