SysTrayX polski interfejs

Polska wersja językowa interfejsu programu SysTrayX. Instrukcja instalacji znajduje się w dołączonym pliku TXT.