Take Command 2nd Manassas Patch #3

Najnowsza łatka na strategię czasu rzeczywistego prezentującą Wojnę Secesyjną. Patch wprowadza szereg zmian, głównie w opcjach programu, co zaowocowało wyższą funkcjonalnością i wygodą interfejsu. Gra prezentuje najważniejsze trzy bitwy z 1862 roku. Misje są ze sobą połączone, dzięki czemu decyzje użytkownika są jeszcze bardziej istotne, niż kiedykolwiek. Może się okazać, że stracona artyleria pierwszego dnia, okaże się niezbędna trzeciego.