TCD View 1.5

Darmowa przeglądarka dokumentów złożonych, która pozwala na oglądanie zbiorów rysunków rastrowych oraz wektorowych jako jeden logiczny dokument np. klika map rastrowych i mapy wektorowej.

Narzędzie umożliwia umiejscawianiee rysunków we współrzędnych świata, zachowanie skali, pomiary odległości, wydruki, konwersje miedzy różnymi formatami. Do obsługiwanych formatów należą: RLC, TIFF, GIF, PCX, BMP, DWG, DXF i inne.

Program w wersji angielskiej.