TCode95 1.7

Umożliwia konwersję polskich znaków diakrytycznych pomiędzy różnymi standardami kodowania w plikach tekstowych oraz w plikach zapisanych w standardzie xBase (dBase, Clipper, Fox). Oferuje dziesięć predefiniowanych standardów kodowania: ISO Latin-2, Mazovia, Windows 1250 itd. Daje możliwość samodzielnego definiowania innych, dowolnych zestawów znaków do konwersji. Posiada funkcję konwersji "w miejscu", czyli w tym samym pliku, bez tworzenia kopii. Dodatkowe opcje to usuwanie "ogonków", zamiana małych liter na duże, oraz podgląd plików.