Teacher Control Panel 0.1

Program pozwala nauczycielowi na monitorowanie komputerów, na których pracują uczniowie. Dzięki aplikacji można zablokować ekran i korzystać z klienta. Narzędzie współpracuje zarówno z systemem Windows jak i Linux. Ciekawą formą dydaktyczną jest możliwość wysyłania nauczycielskiego ekranu do uczniów - w ten sposób można omówić skomplikowane zagadnienie bez użycia dużego wyświetlacza lub projektora.