TealMover 2.30

Menedżer plików dla urządzeń Palm. Jego możliwości to przede wszystkim przenoszenie, kopiowanie, usuwanie, a także zmiana nazwy pojedynczych plików oraz aplikacji.