Terminarz Ucznia 2.0

Przydatny, dla każdego ucznia kalendarz uczniowski. Można w nim zapisywać daty wszystkich sprawdzianów lub egzaminów, z którymi przyjdzie się zmierzyć w szkole i na uczelni. Program m.in. generuje plan lekcji i pozwala skrupulatnie odnotowywać uzyskane z każdego przedmiotu oceny.