Terminus v1.2 Patch (demo 1.0 -> 1.2)

Łata usuwa większość błędów występujących w grze np. problem przy podłączaniu się do gry wieloosobowej.