Terminus v1.4 Patch (1.3 -> 1.4)

Łata usuwa większość błędów występujących w grze np. problem przy podłączaniu się do gry wieloosobowej.