Terminus v1.4 Patch (z 1.1 do 1.4)

Łata usuwa większość błędów występujących w grze np. problem przy podłączaniu się do gry wieloosobowej.