Testy gimnazjalne - Nauki humanistyczne pl

Zbiór dziesięciu testów przygotowanych zgodnie z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla gimnazjalistów. Zadania w każdym z testów powiązane są tematem przewodnim. Uczeń sprawdza swoją wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, odpowiadając na pytania dotyczące różnorodnych tekstów (m.in. tekstów literackich, popularnonaukowych, publicystycznych, źródeł historycznych, reprodukcji dzieł sztuk plastycznych). Ponadto uczeń ma szansę ćwiczyć sprawność tworzenia własnych tekstów - zawarte w programie wskazówki nie tylko pozwalają ocenić własną pracę pisemną, ale również podpowiadają, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu poszczególnych typów wypowiedzi pisemnych na egzaminie.