TextSpeech Pro 1.4.0

Program do syntezy mowy. Wystarczy wpisać tekst aby program go przeczytał na głos. Użytkownik ma wpływ na szybkość mówienia, siłę głosu a także może wybrać jednego spośród kilku lektorów (kobiet i mężczyzn). Aplikacja obsługuje język angielski (odmiana brytyjska, kanadyjska i amerykańska), francuski, hiszpański, włoski i niemiecki.