The Amazing AVI Screen Saver for Windows

Wygaszacz ekranu wykorzystujący zdefiniowane filmy zapisane w formacie AVI.