The Battle for Wesnoth Patch 1.4.3

Łata aktualizująca grę do wersji 1.4.3.