The Sims 2: Free Time Patch 1.13.0.161

Łata aktualizująca dodatek do wersji 1.13.0.161. Patch poprawia drobny błąd wykryty w grze.