The Sims 2: Open for Business 1.3.0.280 Patch

Łatka wprowadzająca szereg drobnych zmian do rozgrywki. Problemy, które zostały rozwiązane dotyczyły głównie błędów w grze. W samej jednak zabawie zmieniono parę rzeczy, dzięki czemu Simsy z patchem są różne niż podstawowa wersja.