Theophilos 3.1 Omega

Theophilos 3.1 Omega to świetny program, który odświeży nam różne biblijne historie w ciekawej formie. To wiedza, która przyda się na lekcjach religii, ale też historii i języka polskiego. Theophilos to prawdziwe centrum badawcze z wieloma przekładami Pisma Świętego w różnych językach, słownikami miejsc, postaci i terminów, komentarzami i atlasem biblijnym. Pomocna może się też okazać baza 250 modułów poszerzających możliwości programu. Użytkownicy aplikacji zamieścili je w specjalnym dodatku developerskim Scribe for Theophilos.