Thief II: The Metal Age v1.18

Łata dodaje m.in. możliwość obsługi 24 kanałów muzycznych oraz usprawnia AI postaci występujących w grze.