TiBR 1.52

Przeglądarka plików tekstowych. Program posiada funkcję wyszukiwania, a także pozwala na tworzenie zakładek. Od płatnej wersji Pro odróżnia go brak obsługi formatów zTXT i PalmDoc.