TiffView 3.2.5

Dzięki tej aplikacji obejrzysz pliki graficzne TIFF bezpośrednio na urządzeniu Palm, bez potrzeby ich konwersji do innego formatu.