Tiger II Minipad 1.0.16

Szybki polski edytor do doraźnych poprawek w dokumentach HTML.