Tik-Tak 1.0

Tik-Tak jest programem odmierzającym czas. Aplikacja może działać w pięciu trybach:

- Zegara, w którym pokazywany jest czas bieżący lub czas w strefie czasowej wybranej przez użytkownika;

- BMT (e-Czas), w którym wyświetlany jest czas internetowy;

- opcja, w której pokazywany jest czas, jaki upłynął od uruchomienia systemu;

- UTC, w którym wyświetlany jest uniwersalny czas koordynowany;

- stopera odmierzającego czas z dokładnością do 0.1 sekundy.