TimeLog 4.3.1

Program pozwala śledzić czas spędzany przez użytkownika nad projektami. Interfejs przypomina iTunes, więc każdy bez trudu będzie mógł sprawdzić swoją wydajność oraz ocenić najbardziej pracochłonne projekty. Aplikacja integruje się kalendarzem, książką adresową oraz serwisem synchronizacyjnym. W ten sposób można przypisać dodatkowych ludzi do zadania.