Tips & Tricks Series 2.5.5

Tips & Tricks Series to warta uwagi mobilna aplikacja, którą można zainstalować na smartfonie. Jej funkcje umożliwiają zaliczenie jej do kategorii Multimedia. Tips & Tricks Series zostało stworzone przez firmę Imagine Publishing.

Korzystanie z aplikacji możliwe jest w przypadku następujacyh urządzeń wyposażonych w system iOS: 2.5.5. Jest to system mobilny stworzony przez Apple. Bazuje on na systemie operacyjnym Mac OS X 10.5 i jądrze Darwin.

W skład iOS’a wchodzą cztery warstwy. Core OS to najniższa warstwa, w której znajduje się jądro systemu. Core Services umożliwia obsługę aplikacji i sieci. Media to warstwa odpowiedzialna za obraz i dźwięk. W jej skład wchodzą biblioteki OpenGL, OpenAL oraz Core Animation. Cocoa Touch to biblioteka interfejsu dotykowego. Ze stale rozbudowywanej bazy aplikacji warto polecić National Geographic Traveler Magazine oraz Focus Magazine.