Tlen Password Recovery 1.0 pl

Program służący do odzyskiwania haseł z komunikatora Tlen. Hasło jest dekodowane, o ile włączona była opcja zapamiętywania hasła dla użytkownika. Domyślna ścieżka do pliku zawierającego informacje to C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Tlen.pl\profiles.dat