Tofu 1.0

Prosty program, który umożliwia odczytywanie plików tekstowych w kolumnowym układzie, znanym z gazet, co eliminuje konieczność scrollowania tekstu i tym samym ułatwia proces czytania danego dokumentu.