Tray Menu 1.1.9.3 pl

Konfigurowalne menu z programami dokowane na pasku tray. Po uruchomieniu programu i wybraniu z menu opcji Ustawienia dodajemy do listy programy które mają się znaleźć w menu i ustawiamy opisy jakie się mają wyświtlać się na pozycjach menu. Można też dla wybranego programu ustawić parametry z którymi ma się uruchamiać i domyślny katalog dla programu.