TreeBase Generator 1.0.42d

Program umożliwiający użytkownikowi publikację nowych lub już istniejących baz danych w Internecie.

Użytkownik może zadecydować jaki rodzaj bazy danych chce zrealizować, oraz jakie cele chce przez to osiągnąć. Najnowsze wydanie zawiera podgląd projektu oraz możliwość dodawania obrazków jako tła.