TreoHour 4.8

TreoHour emituje co określony przedział czasu sygnał akustyczny. Pozwala to na orientację w czasie bez potrzeby patrzenia na zegar.