TriTag 0.6

Narzędzie do edytowania nazw dużych kolekcji plików MP3. Może ono wyciągać nazwę z tagu ID3 lub wypelniać metatagi wykorzystując schemat podany wcześniej przez użytkownika.