Tropiciel 1.0.2

Program ten ułatwia korzystanie z sieciowych serwisów wyszukiwawczych. Obecnie obsługuje następujące wyszukiwarki: Polski InfoSeek, Międzynarodowy InfoSeek, Polska Altavista, Międzynarodowa Altavista, Netoskop (Chip), Yahoo!, Search.Com, Lycos.